Redovisning

Löpande bokföring, månadsavstämningar och momsredovisning.

  • Löpande bokföring
  • In- och utbetalningar

  • Registrering av kund- & leverantörsfakturor

  • Kassaredovisning

  • Tar fram underlag till Momsdeklarationen

  • Redovisar till Skatteverket